Üye Yayımı

Bülent Tekin'in Yeni Kitabı "Kartal Yuvası"

Etiketler:

 

KARTAL YUVASI -MARDİN TARİHÇEDİR-

Kadim Mardin kenti öyküsünü betimleyen tarihi roman tarzındaki “Kartal Yuvası” adlı kitabım bu hafta-Peri Yayınları’ndan-piyasaya çıktı. (Yeri gelmişken, kitabımı ilk sıralara koyup basımını sağlayan Peri Yayınları sahibi ve editörü Ahmet Önal’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim.)

Stratejik konumu nedeniyle Mardin kenti, tarih boyunca çeşitli devletlerin ele geçirmeyi hedeflediği bir yer olmuştur. Kent bundan dolayıdır ki defalarca kuşatılmış, dinlerin çarpışma alanı olmuştur. Ve belki de bu nedenledir ki bu önemli neden ve coğrafi konum kentin daha büyük bir yerleşim alanı olmasını, bir metropol olmasını engellemiştir.

Turhan Feyizoğlu'ndan Yeni Kitap: Bir Paylaşma Planının Perde Arkası Türkiye 1945

Etiketler:

 

Toplumların kendilerine özgü yasaları vardır. Bu yasalar içinde toplumlar gelişir, yavaşlar veya yok olur. Türkiye'nin toplumsal tarihi de bu yasalar içinde bu güne kadar geldi. İkinci Dünya Savaşı, hem dünya siyasi tarihi, hem de Türk siyasi tarihi açısından bir dönüm noktasıydı.

Musa Dinç'in Yeni Çocuk Kitabı "Arkadaşım Ninem Adaşım Dedem"

Etiketler:

“ Çocukluklarını doyasıya yaşayamayanlara, ninesi ve dedesinin sevgisini yüreğinde hissedenlere, anekdotlarını canlı tutanlara, doğayla barışık olanlara ve bilhassa kitapsever okuyucu çocuk dostlarıma armağan olsun “ önsözüyle başlıyor.

Tarık Günersel'in İzler Adlı Toplu Şiirler'i (1966-2006) YKY Kitapları Arasında...

Etiketler:

bütün sıfatları bir kenara koydum

galaksiler vücudumda

sonsuzluğu soydum okşuyorum

artık ne bir soru ne bir yorum

Mehmet Yaşın'dan "Turuncu Kuş"

Etiketler:

 

Banyo yaptı ve gitti…

 

Ne banyo yaptın sen ne de kalktın yataktan.

Günboyu sarıldın öyle başını koyduğu yastığa.

 "Dil"in Bütün Cografyalarına Şiirler“

Çağdaş Türk şiiri denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biridir Mehmet Yaşın. Şairin Eylül 2003-Nisan 2007 tarihleri arasında yazdığı ve kırk sekizinci yaşını kendince kutlamak adına, kırk sekiz şiirin yer aldığı Turuncu Kuş adlı şiir kitabı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

İnsanın ebedi yalnızlığını betimleyen sahnelerle açılıyor Turuncu Kuş. Hiç dinmeyen iç hesaplaşmalar, “alından öpen şiirperisi”, “rüyaperisi” vb. imgelerle mistik bir boyuta taşınıyor. Yaşın, bu olgunluk dönemi şiirlerinde, dünyaya uzaktan bir bakış geliştirirken, hayatı daha iyi anladığının –belki de affettiğinin- sinyallerini veriyor. Okura düşen, bu sinyalleri kendi ruhundan dalgalananlarla eşleştirmek sadece.

Edit Tasnadi ve Kemal Özer'den Macar Şair Kadınlar Seçkisi

Etiketler:

“Antolojimize aldığımız kadın şairlerimizin umarız, herhangi bir imtiyaza gereksinimleri yok, görüşümüze göre her bakımdan en ciddi ölçülerle ölçüldükleri takdirde bile poeta adına lâyıklar. Aynı zamanda kadınlar -biyolojik yapıları ve toplumdaki yerleri nedeniyle- dünya hakkında erkeklere kıyasla bazen farklı şeyleri, bazen de daha fazlasını da bilebilirler. Bu farklılıklardan, fazlalıklardan seçtiğimiz şiirler bir şeyler yansıtabilirse ne mutlu bize!

Macar kadın şiirini tanıtıyoruz diye bir iddiada bulunamıyoruz elbette. Ne var ki sizlere çağdaşlarımızın duygu ve düşüncelerini, dünyamızı algılayışlarını göstermek istediğimizden, önceki yüzyılların şairlerini tamamen seçkimizin dışında bıraktık.

Bu nedenlerle, küçük seçkimiz denizde damla misali Macar kadın şiirini yansıtıyor demeye bile dilim varmıyor. Bir tek isteğim, bir düzineye yakın ozanın bu bir avuç şiiri, ister kadın ister erkek olsun, okurun ruhuna değsin!”

EDİT TASNADİ

Kemal Özer-Gülşah Özer Çevirisiyle Erik Stinus Şiirleri...

Etiketler:

Erik Stinus, günümüz Danimarka edebiyatının olduğu kadar, Batı şiirinin de en önemli temsilcilerinden...

Ozan hem kendini, hem başkalarını anlama çabası olarak görüyor şiiri. Yazmakla hem kendinin hem yaşadığı çağın bir resmini çizmeyi amaçlıyor.Kışın Bir Ağacın Binde Biri, Erik Stinus'un bu anlaşıyla ve bu amaçla yazdığı şiirlerden kendi seçtiği ve çoğu son yazdıklarından örnekleri bir araya getiriyor.

Bu kitabı okurken, Batı şiiirinin bizde kimi çevrelerce görülmek ve gösterilmek istenmeyen bir yüzünü, yaşanan gerçekliklerden yola çıkıp dünyayı ve yaşamı kavramaya yönelen gerçekçi tutumun usta bir temsilcisini tanıyacaksınız...

 

Toruslu Kitaplığı, İnönü cd. Hacıhanım sk. 10/6 80900 Gümüşsuyu/İstanbul Tel: 0212 527 52 96 Farks: 0212 245 37 41 Web: www.toroslu.com

Metin Fındıkçı - Çölde Hırka

Etiketler:

Çölden Hırka adlı kitabı üç bölümden oluşuyor: Mekânlar, Çarşılar ve Levhalar. Her bölüm de bir sonatla başlıyor. Kitabın ilk bölümünde italik olarak yazılmış şu dize var; Bedenin süsler gecemi; Bunu sevgiliye söylenmiş bir söz olarak da algılayabiliriz. Şair kitabın ilk bölümü olan mekânlarda, kendini sevgiliye hazırladığı mekânın içindedir. Durur ve bekler. Çünkü artık kendide sevgili de hazırladığı mekânın içindedir. Hazırlanan bu mekân içinde akşam ve akşama ilişkin her şey de vardır. Zamanla kendi de akşama alışır. Bu alışkanlıkla da şu dizeleri yazar. Siyah içinde beyaz giyinmiş akşam gelir, insan alışır, Ama sevgili her zaman yanında değildir ya da yanındayken bile özlenendir o. …

Burhan Arpad - Avrupa Gezi Günlüğü (Savaş Sonrası Avrupa'sından Anılar)

Etiketler:

Sanırım, Arpad'ın bizim yolculuk edebiyatımıza getirdiğini burada aramak doğru olur. Burhan Arpad'ı kesin yargıdan, büyük sözden kaçınmasıyla, yazdıklarının daha keyifle okunmasını sağlıyor. Ayrıca, kendini “yolculuk eden biri” gibi ele alması, kitabına bir hikâye niteliği veriyor. Bu da hikâyeciliğinin ağır basmasından. Melih Cevdet Anday

Burhan Arpad, aslında bir seyahat röportajcısı; bizde hiç gelişmemiş bir yazı çeşidi; seyahat edebiyatının, böyle giderse, en başarılı kalemlerinden biri olacak. "Gezi Günlüğü” seyahat edebiyatımızın kıt örneklerine katılmış yeni bir başarıdır. Tahir Alangu

Bu kitabında, gazeteci Arpad, eski hikâyeci Arpad'la yer değiştirerek, birinin gördüklerini öbürüne yazdırıyor. Arpad'ın bu yeni kitabı da, gezi üzerine. Arpad’ın çok iyi bir dili, tatlı bir anlatışı var. Sizi inandırmakla kalmıyor; sizi yanına katıyor, nereye gidiyorsa birlikte götürüyor. Tarık Dursun K

 

 

MEVSİMSİZ YAYINLARI Selanik Cad. 28/18 Kızılay-ANKARA Tel: (312) 4178877 / Faks: (312) 4252458 www.mevsimsiz.com.tr

İçeriği paylaş