PEN kuruluşlarından -kalemlerden- SİLAHLARI BIRAKMA ÇAĞRISI

Etiketler:
Uluslararası PEN Dünya Yazarlar Birliği, Kürt PEN ve PEN Türkiye Merkezi’nin Diyarbakır’daki iki günlük ((23-24 Nisan) “Barış Buluşması” sona erdi. Uluslararası PEN adına Başkan yardımcısı Eugene Schoulgin ve PEN BARIŞ Komitesi başkanı Tone Persak, PEN Türkiye Merkezi adına Zeynep Oral ve Halil İbrahim Özcan; Kürt PEN’i adına Şexmus Sefer katıldı.

Konuşmacılar ; Prof. Abbas Wali, Can Düdar, Fikret İlkiz Dr. Nazan Üstündağ, Prof.Jean Pierre Massias ve Prof. Jebar Kadir’di.

Toplandı sonundaki basın toplantısında aşağıdaki şu değerlendirme yapıldı:
“Bız yazarlar, gazeteciler sanatçılar olarak , insan haklarını, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak, PEN Dünya Yazarlar Briliği ilkelerine sahip çıkmak, barışın alanını genişletmek, silahların susması ve şiddetin sona ermesi için 24 Nisan 2016’da PEN Türkiye Merkezi ve Kürt PEN işbirliği ve Uluslar arası PEN’in katkılarıyla ‘BARIŞ: Nasıl ve Kim İçin’ diyerek Diyarbakır’da bir araya geldik. Buluşmamıza başta Uluslar arası PEN ve Barış Komitesinin yöneticileri olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

PEN Türkiye 'den 23 Nisan çağrısı

Etiketler:
Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan ile 29 Ekim gibi temel günlerini savunmak geleceği savunmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bağlamında çocuk istismarını tekrar kınar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kılavuz alan bir eğitim talep ederiz. Çocuklarımız kız-erkek eşitliği, araştırmacı ve eleştirel düşünüş, sanat, bilim kültürü, spor ve dünyaya sorumluluk gibi değerler çerçevesinde yetiştirilmelidir. Laik eğitimde ısrarcıyız. Kız ve erkek çocuklarını doğalarına aykırı olarak birbirlerinden ayrı yetiştirmeye yönelik her türlü girişimin de karşısında olduğumuzun altını çizeriz.

İşgalden kurtuluş ve Cumhuriyet Devrimi için başta Atatürk olmak üzere canıyla, emeğiyle katkıda bulunan herkesi şükranla anar, tam anlamıyla laik ve demokratik bir ülke ve dünya amaçlayan herkesi güç birliğine davet ederiz.

Dünya Yazarlar Birliği PEN Türkiye Merkezi

PEN Yeni Sesler Öykü Yarışması 2016

Etiketler:
PEN Yeni Sesler Öykü Yarışması 2016

Uluslararası Yeni Sesler Ödülü için PEN Türkiye Merkezi bu yıl da öykü dalında verimler seçiyor. Bu yarışmaya hiç kitabı yayınlanmamış 19-29 yaşındaki genç yazarlar tek öykü ile katılabilir. Sunulan öykünün Times New Roman fontuyla 12 punto, çift aralıklı ve 2000-4000 kelime olması, ayrıca doc. docx. ya da rtf formatında iletilmesi gerekli; PDF kabul edilmez.10 Mayıs'a kadar doğum tarihi belirtilerek [email protected] adresine iletilen öyküler değerlendirmeye alınır. Ad yerine rumuz kullanılması, "rumuz-özgeçmiş" içeren ayrı bir sayfa/belge iletilmesi yararlı olur.

Kutlama

Etiketler:
Büyük şairimiz derviş meşrep Behçet Necatigil'in 100. doğum yılında, şiirimizin alçakgönüllü ustalarından Egemen Berköz'ün 'Emek Ödülü' ile onurlandırılmasından tarifsiz bir mutluluk duyduk. 100 yılda bir rastlanacak bu buluşma nedeniyle Necatigil'i saygıyla anıyor, Berköz'ü yürekten kutluyoruz. Şiirlerinizin yüzyıllarca yaşaması dileğiyle.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu

2016 Dünya Şiir Günü Bildirisi

Etiketler:
2016 Dünya Şiir Günü Bildirisi

Bütün dünyayı saran kan, ölüm, sefalet kasırgası içinde, belki bütün bunların temel nedeni olan sevgisizlik, bol söz tüketip hiçbir iletişim kuramama karşısında sığınılacak, hayır, güç alınılacak, kuşanılıp karşı durulucak ne var? Bu soruya “Şiir” diye karşılık veriyorum. Evet, “Şiir”. Hani artık okunmadığı iddia edilip – bu, herşeyin sadece paraya dönüştüğü çağımızda “para getirmiyor” diye de tanımlanabilir – eskidi, devrini tanımladı diye nitelenen, itelenen şiir.

Oysa, bugün bütün bu safsata karşısında edebiyatın ve hayatın sorulması gereken temel sorusu şu bence: Şiirin günümüzde bir işlevi var mı? Bu soruya verilecek yanıt belirleyecektir şiirin ne durumda olduğunu. Kaldı ki ben şiirin günümüzde sadece işlevi değil, görevleri olduğuna da inanıyorum. Hatta işleviyle görevinin bir madalyonun iki yüzü gibi olduğuna da inanıyorum.
Bana göre şiirin temel işlevi “dil”le ilgilidir. On dokuzuncu yüzyılın hemen hemen ortalarında “Dil” Avrupa’dan başlayarak, ağır ağır tüm dillere sıçrayarak kirlendiğine, Yirminci yüzyıldaysa adım adım çürüdüğüne şahit oluyoruz. Artık hiçbir sözcük anlamını koruyamıyor günlük dilde. Her sözcük çarpıtıldı. Bu çarpıklığa karşı sadece şiir var sözün arılığını koruyan, koruma gizil gücüne sahip olan. Sevgi sözü sadece şiirde gülünesi bir anlam taşımıyor kanımca. Yada öfke sözü, eline silah almadan kızabiliyor, karşı durabiliyor haksızlığa, yanlışlığa.

Ahmet Oktay “Eserleriyle Yaşayanlar” arasına katıldı

Etiketler:
Seçkin şair, eleştirmen, gazeteci ve araştırmacı Ahmet Oktay "Eserleriyle Yaşayanlar" arasında katıldı. Deneme ve eleştirilerinde alternatif arayışlara, şiirlerinde öncü ataklara yöneldi. Eleştiri ve şiirde anaakımı önemsemeden, yeninin peşine değil, önüne düştü. Ödülleri arasında 2008 PEN Şiir Ödülü de vardı.

Bir ustanın ayrılışı daima erkendir. Değerli üyemiz saygı ve şükranla anılacak.

Uluslararası PEN Türkiye Merkezi

Uluslararası PEN'den Can Dündar açıklaması...

Etiketler:
Sevgili / Sayın PEN Üyeleri;

Bugün Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve ayni zamanda üyemiz olan Can Dündar ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün Silivri'den tahliye edilmesi beklenirken, Uluslararası PEN, PEN İngiltere ve PEN Türkiye bir açıklama yayınlayarak, hem Anayasa Mahkemesi'nin kararını hem de gelişmeden duyduklartı memnuniyeti dünyaya duyurdu. Açıklamanın tümüne şu adresten ulaşabilirsiniz.

  http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-constitutional-court-r...

Ölümü değil, yaşamı yüceltelim

Etiketler:
Günlerin birikerek getirdiği bu acımasız savaş ortamında, saldırılar kimden, nereden, ne şekilde gelirse gelsin insan olduğumuz için bu acıları bize yaşatanları lanetliyoruz. 17.02.2016 Ankara katliamını lanetlemek, kınamak acımızı hafifletmiyor. Öldürme ve ölüm kültürüne biat etmediğimizden; ölümü değil yaşamı yücelttiğimizden, faillerin ve arkasında bulunanların bir an önce gün ışığına çıkarılmasını talep ediyoruz. Gelişmelere bakarak bu saldırıların giderek artacağına dair korku ve endişelerimiz var. Bunun karşında durmanın yolu daha çok demokrasidir , daha çok vicdan sesine kulak vermektir, provokasyonlara gelmemektir, sorumluluk almaktır. İnadına barış umudunu , çabasını ve emeğini canlı tutmaktır. Ölümü değil yaşamı; savaşı değil barışı; totalitarizmi değil demokrasiyi; ayırımcılığı değil eşitliği savunmaktır. Tek çıkış yolunun savaşı barışa dönüştürmek olduğunun bilinciyle yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu

PEN Türkiye Merkezi'nden, Kürt PEN Merkezi'ne Dayanışma Mesajı...

Etiketler:
22 Ocak 2016

Barış, Hemen Şimdi!

Bir çocuk daha, bir genç daha , bir çocuk daha, bir genç daha!  Öldürülen her çocukla, her gençle,  her insanla, insanlığımız da ölüyor.  Öldürülen, bombalanan, mayınlanan, topa tutulan, iki ateş arasında kalan her insanla, kin, nefret, öç  duyguları daha da yaygınlaşıyor.  Oysa ölüme yollanan herkesin  kanı ayni renk,  geride bıraktığı boşluk , giderilmez acı da ayni...

Aylardır Sur,  Silvan Nusaybin, Cizre, Silopi , Diyarbakır ve daha  bir çok yerde süren  çatışmalarla Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları, evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor,  sokağa çıkma yasaklarıyla  yaşamaya çalışıyor, iki ateş arasında kalıyor,  ölülerine ulaşamıyor , açlığa, susuzluğa ve yokluğa  mahkûm ediliyor. 
İçeriği paylaş