PEN'den Sivas Katliamı Dolayısıyla...

2 Temmuz 2009, Perşembe

Türkiye; on altı yıl önce bugün, milli kurtuluş hareketinin başladığı önemli bir merkez olan Sivas’ta, tarihinin en vahşi, en trajik katliamlarından birini yaşadı. Halkımızın ekranlardan naklen izlediği ortaçağa özgü bu vahim olayda sanatçı, aydın, genç otuz beş can diri diri yakılarak katledildi. 

Laikliğe karşı bir yobaz saldırısı olmaktan çok daha karanlık ve karmaşık yanlar içerdiği kuşku götürmeyen bu insanlık dışı saldırının gerçek sorumlu ve failleri ne yazık ki geçen zamanda ortaya çıkarılmadı, toplum vicdanında yanmaya devam eden Sivas yangını sönmedi, söndürülmedi. 

Benzer olayların yaşanmaması için bugün her zamankinden daha uyanık olmak zorundayız. Çünkü ülkemizin yer aldığı coğrafya üzerinde emperyalist emelleri olan güçler, plan ve programlarını uygulamaya koyabilmek için Türkiye halkını; etnik, dinsel, kültürel ve siyasal ayrımları sistemli bir biçimde körükleyerek birbirine kırdırmayı iyi biliyorlar. Saldırganlıkları, daha önce de görülmüş ya da görülmemiş tertipler ve kimi yerli işbirlikçilerin desteğiyle yükseliyor. Hukuksuzluk, keyfi uygulamalar, söz ve ifade özgürlüğüne konulan engeller soyut bir demokrasi söyleminin ardına gizlenerek şiddetle sürdürülüyor. 

Pen Yazarlar Derneği; yeni ve yurt geneline yayılacak daha büyük yangınların yaşanmaması için ülkemiz aydınlarını, yazarlarını, sanatçılarını, tüm demokrat güçlerini duyarlı olmaya, her türlü karanlık tertibe, kışkırtmaya karşı  güç birliği yapmaya, yaşamı, onuru ve hukuku savunmaya çağırıyor. 

Bugün, 2 Temmuz 2009’da, kahrolası Sivas yangınında gözü açık giden şiir ve söz ustalarıyla, gençlerimize kıyanları bir kez daha lanetliyoruz. 
Kaybettiğimiz canlara selam olsun, ışıklarla, çiçekler içinde uyusunlar. 

İNCİ ARAL
Pen Yazarlar Derneği Başkanı

Share button