Komiteler

KOMİTELER

Yönerge

 • 1 PEN çalışmalarında gönüllülük temeldir.
 • 2 Derneğin geleneksel komiteleri Hapisteki Yazarlar Komitesi, Barış İçin Yazarlar Komitesi, Kadın Yazarlar Komitesi ve Çeviri ve Dil Hakları Komitesi’dir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde sürekli veya tasarı çerçevesinde komite kurulmasına karar verebilir.
 • 3 Bir komitenin kuruluşu için en az 3 üye gerekir. Üst sayı sınırlaması yoktur.
 • 4 Komite kararları Yönetim Kuruluna bildirilerek uygulamaya koyulur.
 • 5 Her komite Mayıs ile Kasım aylarında etkinlik raporu hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunar.

Komiteler

 • Çeviri ve Dil Hakları Komitesi
 • Suat Karantay (Başkan)
 • Aysu Erden

Hapisteki Yazarlar Komitesi

 • Halil İbrahim Özcan (Başkan)
 • Av. Sırrı Özbek
 • Tülin Dursun
 • Erkut Tokman
 • Hasan Erkul
 • İpek Özbey
 • Reyhan Yıldız
 • Ahmet Şık
 • Tarık Günersel

Kadın Yazarlar Komitesi

 • Ulviye Alpay
 • Yasemin Arpa
 • Barış Ceylan

Barış Komitesi

 • Burhan Sönmez (Başkan)
 • Tarık Günersel
 • Yasemin Yazıcı
 • Aslı Perker
 • Çiler İlhan
 • Karin Karakaşlı
 • Nükhet Eren
 • Şeyhmus Diken