17 Mayıs 2016

Sevgili / Sayın PEN Üyeleri,

Nisan ayının son günleri, Mayıs'ın ilk günleri PEN Türkiye Yönetim Kurulu için çok yoğun geçti. Üyemiz olsun ya da olmasın, tehdit altındaki gazetecilere, yazarlara ve akademisyenlere destek olmak, açılan davalarda hazır bulunmak, hak ihlallerinde tepkimizi paylaşmak; kültürel gündemde temsiliyet görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmak... Birinden ötekine koştuk durduk.

İçinizden kaçınız PEN Türkiye Merkezi'nin internet sitesine, web sayfalarına göz atıyor bilemiyorum. Üyemiz, arkadaşımız Nihat Ateş'in yıllardır gönüllü olarak hazırladığı bu sayfalarda bu söylediklerimi, artı hazırladığımız basın bültenlerini ve açıklamalarımızı ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Nihat arkadaşımıza tekrar teşekkür ederken Sitemizin adresini bir kez daha ekliyorum: http://www.pen.org.tr

Nisan ayının son haftasında Diyarbakır' da, Uluslararası PEN ve Kürt PEN'le birlikte gerçekleştirdiğimiz "Barış Buluşması", gerek yörede gerek uluslararası arenada geniş yankı yaptı. Uluslararası temsilciler, farklı birikimlerden , farklı coğrafyalardan gelmiş konuşmacılar ortak bir dil, şiddetten arınmış bir dil yaratmaya çalıştık. İki günlük toplantının ayrıntılarını, toplantı sonunda basın toplantımızda paylaştığımız "Silahları bırakma çağrımızı" , ayrıca bu toplantıda yaptığım açılış konuşmasını yukarıda adresini verdiğim internet sayfasında bulabilirsiniz. Diyarbakır toplantımız yurt dışında da büyük ilgi uyandırdı. Uluslararası PEN'den toplantının önemini vurgulayan mesajlar aldık. Geçen hafta Slovenya'nın Bled kentinde yapılan ULuslararası PEN Barış Konferansında Başkan Jennifer Clement, yine dikkatleri Diyarbakırda'ki toplantıya çekiyordu. (Bakınız sitemizin İngilizce bölümü. ) Türkiye'yi Bled Barış Konferansında iki üyemiz temsil etti: Nilgün Cerrahoğlu ve Nil Mutluer. (Bu toplantıya ilişkin Nilgün Cerrahoğlu'nun izlenimlerini şu adresten okuyabilirsiniz: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/533748/Kalem_kilici_kestiginde.h... )

Her iki katılımcıya da özenleri, dikkatleri, emekleri ve çabaları için teşekkür ederiz.

Sevgili Üyeler,
Geride bıraktığımız günlerde 23 Nisan kutlamalarının yasaklandığına tanık olduk. Yönetim Kurulu olarak şu açıklamayı yaptık: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan ile 29 Ekim gibi temel günlerini savunmak geleceği savunmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bağlamında çocuk istismarını tekrar kınar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kılavuz alan bir eğitim talep ederiz. Çocuklarımız kız-erkek eşitliği, araştırmacı ve eleştirel düşünüş, sanat, bilim kültürü, spor ve dünyaya sorumluluk gibi değerler çerçevesinde yetiştirilmelidir. Laik eğitimde ısrarcıyız. Kız ve erkek çocuklarını doğalarına aykırı olarak birbirlerinden ayrı yetiştirmeye yönelik her türlü girişimin de karşısında olduğumuzun altını çizeriz. "

Bu yıl Uluslararası PEN Yeni Sesler Ödülünün öykü dalında verileceğini daha önce sizlere duyurmuştuk. Katılım süresi 10 Mayıs'ta sona erdi. Geniş bir katılım oldu. Zeynep Aliye, Suat Karantay, Tülin Dursun, Hikmet Altınkaynak ve Tarık Günersel'den oluşan PEN Türkiye Jürisi bir ya da iki öykü seçip Mayıs sonu sonucu duyuracak. Seçilen/ler İngilizceye çevrilip uluslararası jüriye yollanacak.

Mayıs ayının kitabı, daha doğrusu kitapları olarak Shakespeare'in tüm yapıtlarını seçtik. Gerekçeyi şöyle belirledik: "Ölümünün 400. yıldönümünde William Shakespeare Eserleriyle Yaşayanlar arasında haklı bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Gerek şiir gerekse tiyatro alanındaki verimi insanlığın en üst düzeydeki ışık kaynaklarından.Örneklerden biri Macbeth piyesi. İktidar hırsının yol açtığı suçlar, geçici bir kazançtan sonraki yenilgi ve pişmanlıklar ile Macbeth tüm dünya için geçerliliğini koruyor, ne yazık ki. Bu ay Shakespeare'in bütün eserlerini seçtiğimizi açıklamaktan kıvanç duyuyoruz. Büyük ustaya küçük bir şükran ifadesi. Nice yüzyıllara, binyıllara, Sevgili Shakespeare!"

Sevgili Dostlar , iki gün sonra 19 Mayıs. Sadece bağımsızlık mücadelesinin değil, aydınlanma mücadelesinin de ilk adımıdır bu tarih. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurtuluş savaşını başlatmak üzere yola çıkışı, yani bir bayram! Yaşınız kaç olursa olsun, hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.

Sevgi ve Saygılarımla.

PEN Türkiye Merkezi

Başkan - Zeynep Oral.

Zeynep Oral Başkan