Kamuoyuna ve Basına

7 Mart 2009, Cumartesi

Mustafa Balbay gazetecidir. Açık, kesin ve çok ciddi kanıtlar olmadan bir gazetecinin tutuklanması basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, temel hak ve özgürlüklere müdahaledir. Tutuklama gibi bir istisnai yargısal önlemi temel kural ve uygulama haline getirmek demokrasi için açık bir tehlikedir; kınıyor ve uyarıyoruz.

P.E.N 

Share button