2009 TBD Bilişim Dergisi Bilimkurgu Öykü Yarışması

11 Mayıs 2009, Pazartesi

2009 yılında en sık kullandığımız sözcüklerden biri "kriz". Dünya tarihinde yaşanmış pek çok  kriz var: Büyük Buhran (1929), Küba füze krizi (1962), petrol krizi (1973) Ruanda'daki kıyım (1994), kuraklıklar ve Afrika'da önü alınamayan kitlesel açlık ölümleri hemen akla ilk gelenlerden. 

Krizlerin çıkmasının pek çok nedeni var: Kaynakların paylaşımı sırasında çıkan çatışmalar, doğal felaketler, çevrenin tahribi, ekonomik sistemlerin çöküşü, egemenlik anlaşmazlıkları ve devletlerin güçlerini kötüye kullanması bu nedenlerden bazıları.

Peki gelecekte hangi krizler yaşanacak? Örneğin bilimin "kötüye" kullanılmasından, doğal kaynakların ölçüsüzce tüketilmesinden, belki insan, android, siborg ve robotlar arasındaki anlaşmazlıklardan ya da umulmadık bir anda yepyeni bir canlı türünün  belirmesinden yeni bir kriz çıkabilir mi? İnsanın gelecekte yaşayacağı bedensel ve ruhsal krizler şimdikinden farklı mı olacak? Öte yandan kriz fırsat mıdır, felaket midir? Kriz tetikleyici midir, yoksa engel midir? 

Bu yıl on birincisi düzenlenen Bilimkurgu Öykü Yarışmasının konusu kriz. Yukarıdaki açıklamalar ve sorular konunun ne kadar geniş ele alınabileceğini göstermek amacıyla sıralanmıştır. Yazarlarımız, kriz konusunu yapıtlarında istedikleri gibi işleyebilirler.  

2009 yılında krizi, bilimkurgu edebiyatı boyutuyla irdelemenin tam sırası olduğunu düşünüyor ve yarışamaya katılacak bütün  yazarlarımıza başarılar diliyoruz.

YARIŞMA KOŞULLARI

1. SONUÇ VE ÖDÜLLER

Yarışmayı kazanan öyküler  2 Kasım 2009 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya dizüstü bilgisayar, ikinci gelen yarışmacıya avuçiçi bilgisayar, üçüncü gelen yarışmacıya da sayısal kamera verilecektir.

2. KATILIM KOŞULLARI 

- Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu üyeleri dışında herkes katılabilir. 
- Öykü Türkçe yazılmalıdır.
- Öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacağı kuşkusuzdur.
- Öykü, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
- 2009 yılından önce ya da yarışmaya yollandıktan sonra yayımlanmış öykü yarışmaya katılamaz.
- Her yazar yalnızca bir öyküsüyle yarışmaya katılabilir.
- Dereceye girecek öyküler TBD'nin İnternet sitesinde ya da Bilişim Dergisi'nde yayımlanacaktır. TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu isterse, yarışmayı kazanan öykülerle, seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküleri kitap olarak yayımlayabilir. 1998-2005 tarihleri arasında dereceye giren öykülerden yapılan bir seçki "Bilimkurgu Öyküleri" adıyla Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmıştır :
http://www.remzi.com.tr/index.asp?anakategori=49&kategori=141&kitapid=10...
Öykülerin İnternet sitesinde, Bilişim Dergisi'nde ya da kitaplaştirilarak yayımlanması için http://www.tbd.org.tr/onayliyorumadresinde bulunan "Onaylıyorum" adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve doldurulan bu belgenin mektupla, faksla ya da taranmış bir dosya olarak e-posta yoluyla TBD'ye gönderilmesi gerekmektedir. Onayliyorum, adli belgeyi TBD'ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir.

3. SEÇİCİ KURUL

Hikmet Temel Akarsu, Bülent Akkoç, Semih Gümüş, Talat S.Halman, Necdet Kesmez, Mustafa Kutlay, Mustafa Küpüşoğlu, Buket Uzuner

4. BİÇİM

- Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, "12" büyüklükte  "Arial" karakter" seçilerek, yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir.
- Gönderilen dosyanın adına öykünün adı verilmelidir. Örneğin öykünün adı  "'Neptün'ün Ufak Tefek Taşlari" ise öykü dosyası "Neptün'ün Ufak Tefek  Taşlari.doc" olmalıdır.
- Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
- e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır.
- Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı  verilmelidir. Örneğin yarışmaya katılan yazarın adı "Can Yılmaz" ise kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adı da "Can Yılmaz.doc" olmalıdır.
- Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.

5. YAPITIN TESLİMİ

Yapıt, 17 Temmuz 2009 tarihine dek *bilimkurgu@tbd.org.tr*<bilimkurgu@tbd.org.tr>adresine gönderilmelidir. Postayla gönderilen öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve iletişim için: Tel:  312 479 34 62 / Faks 312 479 34 67 / e-posta: tbd-merkez@tbd.org.tr web:   http://www.tbd.org.tr/

6. ÖN DEĞERLENDİRME KURULU

Yarışmaya gönderilen yapıtların sayısının umulanın üstüne çıkması durumunda TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu bir Ön Değerlendirme Kurulu oluşturur. Bu kurul, Seçici Kurul'a gidecek öyküleri belirler.

Share button