Erol Özkoray'ın Mahkûm Edilmesini Kınıyoruz

28 Eylül 2014, Pazar

"Gezi Fenomeni" kitabından ötürü Erol Özkoray'ın mahkûm edilmesini kınıyoruz.

Değerli yazar Erol Özkoray "Gezi Fenomeni" adlı kitabı bağlamında yasal dayanak olmaksızın ve de savunma hakkı çiğnenerek bir yıl hapse mahkum edilmiştir. Bu uygulama anayasada yer alan "insan haklarına dayalı laik demokratik sosyal hukuk devleti" tanımıyla bağdaşmamaktadır. Özkoray kitabınnda Gezi direnişindeki anonim duvar yazılarına yer vermişti. Hukuk dışı mahkeme sürecini ve bu kararı kınıyor, yazarın protesto açıklamasını kamuoyuyla paylaşıyoruz.

PEN Türkiye Merkezi


“Gezi Fenomeni” kitabı davası mahkûmiyeti ile ilgili Erol Özkoray'ın açıklaması:



“Suç unsuru içeren başkasının telifinde olan bir yazıyı, basın ve yayın yoluyla tekrarlanması ile aynı suçun yeniden işlenmesi” ile ilgili kanun maddesi, yeni ceza kanununda kaldırılmasına rağmen, anonim olan Gezi direnişi duvar yazılarını Gezi Fenomeni adlı kitabıma koyduğum için mahkeme yaklaşık bir yıl hapis cezası verdi. Sanki o yazıların yaratıcısı benmişim gibi. Hukukun temel prensiplerinden olan “kanun yoksa suç yoktur” ilkesi hiçe sayıldı. Yani mahkeme ille de ceza verebilmek için kanun icat etti. Bu yetmedi, ardından hukukta en tabii hak olan savunma hakkı elimizden alınarak, avukatım Sennur Baybuğa'ya esas hakkında savunma yaptırılmadı. Buna itiraz ediyoruz. Bu tür yöntemler otoriter devletlerin hukuk anlayışının temelini oluşturur. Her iki durum da (kanun olmadan suç olması ve savunma yaptırılmaması) adaletin artık tamamen iktidara tabi olduğunu gösteriyor. RTE'nin direktifi ile, kuvvetler ayrılığı prensibinin ülkede uygulanmaması diktatörlüğün temelini oluşturur. Artık adını koyalım: İslamcı otoriter bir rejim altında yaşıyoruz. Bu durum ancak demokratik rejime geçilerek düzelebilir. John Rawls'un dediği gibi “bir ülkede adaletin olabilmesi için rejimin demokratik olması gereklidir”. Tabii ki bu kararı tanımıyorum. Aynı 2002 yılından beri yaptığım, islamcıları her zaman karşı devrimci olarak tanımlayıp siyasi olarak meşru görmediğim gibi.

Share button