Yeni Yıl Duyurusu

29 Aralık 2014, Pazartesi

Çatışmalar, savaşlar, ihmale bağlı iş kazaları, ölümler, baskı ve yasaklarla dolu bir yılı geride bıraktık. Bu şiddet ortamından edebiyatımız ve yayın dünyamız, sanat ve kültür yaşamımız da payını aldı. Cumhuriyet ilkeleri ve devrimlerine karşı tehdit ve saldırılar artıyor, laikliğe, çağdaş eğitime, kadın-erkek eşitliğine, bilimsel düşünceye aykırı uygulamalar getiriliyor. Türkçemiz Osmanlı dayatmasıyla tehdit edilirken tiyatro sahnelerimiz kapatılıyor, yıkılıyor. Demokratik protestolar şiddetle bastırılıyor, yasaklanıyor. Ama aydınlar, yazarlar, tüm duyarlı yurttaşlar karşıdevrim söylem ve eylemlerine karşı mücadeleyi sürdürecektir. 2015 yılının yozluktan, yokluktan, hoyratlıktan, ayırımcılıktan, yalandan, talandan ve şiddetten arınmış olarak barış yönünde verimli ve sağlıklı geçmesini dileriz. 


PEN Türkiye Yönetim Kurulu

Share button