2018 Dünya Şiir Günü Bildirisi

27 Mart 2018, Salı

Her yıl 21 Mart Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni Türkiye’de PEN Şiir Ödülü verilen şair hazırlıyor. Cengiz Bektaş’ın Dünya Şiir Günü Bildirisi ise şöyle:

ŞİİR

Şiir insanlığımızdır,
       insanlığımızın özüdür.
 
Şiir dili yaratır,
        dil şiiri yaratır.
 
Dil ile düşünce koşuttur,
         koşut olmazlarsa ikisi de gelişemezler.
Bu koşutluk bağımsızlığımızdır, özgürlüğümüzdür,
Bağımsızlığımızın ölçüsüdür. Kendimize karşı bile…
 
Şiir düşünce özgürlüğüdür.
 
Düşünce engellenemez,
Onu kim yasaklayabilir? Benim kafamın içini…
Ancak kendim… “Oto sansür…”
Onun için “şiir doğrudan olmalıdır” diyor Nazım.
 
Ninemden Yunus’ la geldi şiir.
Ona da ninesinden besbelli…
 
Şiir kimi kez bir çığlıktır,
       kalkışmadır,
       Yasaları kendi içindedir…
 
Şiir her şeyden önce sevidir, 
       sevgidir.
      İnsanı söyler ne söylerse…
       Bütün insancalıkları içinde taşır şiir.
       Kötüye kullanılamaz…
 
Şiir bütün sanatlarda olduğu gibi,
       özdedir,
       özümüzden gelir.
Şiirde biçimle yola çıkılmaz.
       Öz, biçimini kendi alır gelir.
       Üstü kapalı yollara sapmaz.
       
Bizim savaşımız, düşünceyi dile getirmek özgürlüğü içindir.
Düşünceyi dile getirmenin kısa yoludur şiir.
 
Bir ülkede düşünceyi dile getirmekte yasaklar varsa,
         bu bütün insanlığın sorunudur.
Yazın geçmişimizde, “Düşünceyi Dile Getirme Özgürlüğü” adına
          yaşamını ortaya koyanlar az değildir.
          Böylesi ozanlarımız hep olacaktır…
 
Şiir, ozanın gerçek yaşamıdır.
 
Cengiz Bektaş 

Share button