AMERİKAN PEN'i TRUMP'a DAVA AÇTI:

26 Mart 2020, Perşembe

"Gazetecilerin eleştirel haber yapması Engellenemez!"

"Bu ölüm kalım döneminde halkın doğru bilgi edinme hakkı bağlamında basın özgürlüğü daha da büyük önem taşıyor. Engellemeye çalışan Başkan Trump anayasayı çiğnemektedir. Trump'ın aleyhine dava açıyoruz."

Önceki Gün, A.B.D. PEN Yazarlar Derneğinden aldığımız bir mektup, tüm merkezlere ABD PEN'inin Başkan Trump'a eleştirel haberlerin engellenemeyeceği, cezaya tabi olamayacağı, tehtit nedeni olamayacağına dair dava açtıklarını bildiriyordu. Amerikan PEN'inin açıklaması şöyle:

"Hükümet hakkında hakiki, olgulara dayanan haberlerin önemi belki de hiçbir zaman şimdi, bir halk sağlığı krizi ile karşı karşıya iken olduğumuz kadar aşikar olmamıştır. İşte bunun içindir ki dün PEN Amerika’nın Başkan Donald Trump’a. gazetecilerin Beyaz Saray’dan tehditler ya da misillemelerle karşı karşıya kalmaksızın eleştirel haberler yazması hakkını doğrulamak için açtığı davanın devamına izin veren bir mahkeme kararı aldığını bildirme cesareti buldum.

Bu davayı açmayı ilk düşündüğümüzde kuşku duyanlar vardı. Kimi PEN Amerika’nın başarıp başaramayacağını bilemiyordu ve örgütün daha önce hiç böyle bir şey yapmadığını belirttiler. Ama Trump Beyaz Sarayı’nın gazetecileri sindirme ve onlara gözdağı verme yolundaki amansız kampanyası bizi Birinci Anayasa Değişikliğini savunmak için harekete geçmeye ittti. Biz de birinci sınıf bir hukuk ekibi topladık, sizi, Üyelerimizi ve destekçilerimiz bir araya getirdik; ve iftiharla davayı açtık."

Şimdi bir sağlık faciasının sancıları içindeyken, liderlerimizi sorumlu tutan olgulara dayalı gazetecilik bir ölüm-kalım meselesi oldu. Mahkemenin bu haftaki kararıyla başkana, zorbalıkla basını susturmanın anayasal haklarımızı ve onun görev yeminini ihlal ettiği duyurulmuş oldu.

Share button