Mehmet Yaşın'dan "Turuncu Kuş"

Mehmet Yaşın
23 Kasım 2007, Cuma

Banyo yaptı ve gitti…

Ne banyo yaptın sen ne de kalktın yataktan.

Günboyu sarıldın öyle başını koyduğu yastığa.

"Dil"in Bütün Cografyalarına Şiirler“Çağdaş Türk şiiri denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biridir Mehmet Yaşın. Şairin Eylül 2003-Nisan 2007 tarihleri arasında yazdığı ve kırk sekizinci yaşını kendince kutlamak adına, kırk sekiz şiirin yer aldığı Turuncu Kuş adlı şiir kitabı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

İnsanın ebedi yalnızlığını betimleyen sahnelerle açılıyor Turuncu Kuş. Hiç dinmeyen iç hesaplaşmalar, “alından öpen şiirperisi”, “rüyaperisi” vb. imgelerle mistik bir boyuta taşınıyor. Yaşın, bu olgunluk dönemi şiirlerinde, dünyaya uzaktan bir bakış geliştirirken, hayatı daha iyi anladığının –belki de affettiğinin- sinyallerini veriyor. Okura düşen, bu sinyalleri kendi ruhundan dalgalananlarla eşleştirmek sadece.

Kıbrıslı olmasının ve tercih ettiği yaşamın bir getirisi olarak, hep çok dilli bir anlatımı benimsedi/benimsetti Mehmet Yaşın: “Kitaptaki bazı şiirler İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Litvanyaca ve Sırpça-Hırvatça’ya çevrilip dergi ve seçkilerde yayımlandı. İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya, Kıbrıs, İsviçre, Litvanya ve Bosna-Hersek’te düzenlenen şiir toplantılarında, radyo ve televizyon programlarında okundu. Buradaki şiirlerin de yer aldığı İtalyanca, İngilizce ve Fransızca şiir kitapları ise yayıma hazırlanıyor,” derken, ülkelerin değil dillerin çizdiği coğrafyalarda şiirini çoğalttığının bir kez daha altını çiziyor şair.

“Mehmet Yaşın genç bir ozan ama, durağan olmayan kıpır kıpır zekâsı, sözü kullanma, işleme yeteneği güçlü. Hakkını teslim etmek gerekir ki usta bir ozan.”

Gülten Akın

“Ara-yerde veya çoğul-yerde bulunmak, Mehmet Yaşın’ın şiirlerinde öne çıkan bir tema… Dolaysız söyleyişleri ve farklı kaynaklarıyla dikkat çekiyor.”

Orhan Koçak

“Mehmet Yaşın’ın şiirlerini okuduğunuz zaman, Modern Kıbrıslı Şiiri’nin en önemli temsilcilerinden biriyle karşılaştığınızı anlarsınız. Şiirleri yanında, edebiyat incelemeleriyle de Kıbrıs şiirinin yeniden tanımlanmasında rol oynuyor.”

Stephanos Stephanides

EVEREST YAYINLARI Halkla İlişkiler: BELGA ALINAK (halklailiskiler@alfakitap.com) Ticarethane Sokak No: 53 Cağaloğlu 34410 İSTANBUL Tel: (212) 513 34 20-21 (dahili:134-163) Faks: (212) 512 33 76 www.everestyayinlari.com

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı