Mesut Aşkın'nın Yeni Şiir Kitabı: Harf Divanı

Mesut Aşkın
20 Şubat 2008, Çarşamba

ateşte kül

yarada sestim dedi

eğildim

aklıma indim

kendimi gördüm

dedi

bir deli

öyleyse

öyleyse vaktidir

öldür

öldür kendini

ya mesut

Mesut Aşkın, Harf Divanı, Artshop Yayıncılık, Şubat 2008

Üyelerimizin Yayınları - Arşiv
Twitter Akışı