Komiteler

Yönerge

  1. PEN çalışmalarında gönüllülük temeldir.
  2. Her komite üyesi bu yönergeyi kabul etmiş sayılır. Ancak, yönergenin kısmen veya tamamen değiştirilmesi yönündeki itiraz hakkı saklıdır. Gelişme yönünde her öneri değerlendirilir.
  3. Derneğin geleneksel komiteleri Hapisteki Yazarlar Komitesi, Barış İçin Yazarlar Komitesi, Kadın Yazarlar Komitesi ve Çeviri ve Dil Hakları Komitesi’dir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde sürekli veya tasarı çerçevesinde komiteler kurulmasına karar verebilir.
  4. Bir komitenin kuruluşu için en az 3 üye gerekir. Üst sayı sınırlaması yoktur.
  5. Komite için PEN Yönetim Kurulu görevlendirme yapabilir. Yönetim Kurulu komite üyeleri ve komite yönetimi için bir görevlendirme yapmadıysa, komite üyeleri kendi içinde de bir görevlendirme yoluna gidebilir.
  6. Komite kararları Yönetim Kuruluna bildirilerek uygulamaya koyulur. Bildirim koşulu, bir denetimden öte, kararların hukuksal sorumluluğunun yönetim kurulunda olmasından dolayı bir hukuksal gerekliliktir.
  7. Komitelerin ayda en az bir toplantı yapması istenir. Toplantılar katılanların adları belirtilerek tutanak altına alınır; bir örneği merkeze iletilir ve komiteler dosyasına eklenir. Komite istediği takdirde kararlar ve toplantı tutanakları PEN web sitesinde yayımlanır.
  8. Komite kurulduktan sonra, yönetimi ve tüm üyeleri gösteren liste de sitede yayımlanır.
  9. Komite toplantısına mazeret bildirmeden arka arkaya üç kez katılmayan üye, hiçbir işleme, tutanağa ve bildirime gerek kalmadan komiteden kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Bu durumda adı sitedeki komite listesinden çıkarılır. Komiteden istifa etmiş olan veya etmiş sayılan üye, yeniden çalışmak istediği takdirde, yazılı başvuruda bulunması istenir. Yazılı başvuruyu yönetim kurulu ve komite üyelerinin birlikte oylaması ve oylama toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilmesi halinde, üye yeniden çalışmalara katılır.
  10. Komite, her altı ayda çalışma raporunu İngilizce ve Türçe olarak hazırlamak zorundadır. Yazılı raporun elektronik ileti yoluyla da PEN elektronik adresine gönderilmesi bu zorunluluğun yerine getirilmesi anlamına gelir. Bu gerek yerine getirilmezse, komite kendisini işten çekmiş sayılır ve bu durumda yeniden komite seçilir.

Komiteler

Çeviri ve Dil Hakları Komitesi

  •Aysu Erden (Başkan) [Türkçe-İngilizce-Türkçe]
  •Derya Önder [Türkçe-Farsça-Türkçe]
  •Yasemin Yazıcı (Fransizca-Ingilizce-Turkce
  •Nemika Tuğcu
  Tekin Gönenç [İngilizce-Türkçe]
  •Hasine Şen (İngilizce-Türkçe-İngilizce, Bulgarca- Türkçe-Bulgarca)
  •Nevzat Erkmen (İngilizce-Türkçe)
  *Sukran Yucel (İngilizce-Türkçe)
  •Yaşar Bodur
  Arzu Demir Alır (Almanca-Türkçe)

 Hapisteki Yazarlar Komitesi

Halil İbrahim Özcan (Başkan)
Tülin Dursun
Sabri Kuşkonmaz
Erkut Tokman
Turan Parlak
Nedim Şener
Ahmet ŞıkKadın Yazarlar Komitesi


Ayşe Kilimci (Başkan)
Tülin Dursun
Yeşim Ağaoğlu